Rekomendowanie kandydatów na członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.11.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 65/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie rekomendowania kandydatów na członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 9/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 grudnia 2018 r., Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Prezydium Akademii rekomenduje kandydatów na członków rzeczywistych PAN zgodnie z liczbą i podziałem miejsc pomiędzy wydziały uchwalonym przez Prezydium Akademii.
2. 
Lista nominowanych kandydatów na członków rzeczywistych Akademii zaakceptowanych przez poszczególne wydziały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
1)
Jan HERTRICH-WOLEŃSKI
2)
Aleksander POSERN-ZIELIŃSKI
3)
Jerzy STRZELCZYK
4)
Aleksander WELFE

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

1)
Katarzyna TURNAU
2)
Jacek KUŹNICKI
3)
Jan KOZŁOWSKI
4)
Ryszard GÓRECKI
5)
Jacek OTLEWSKI
6)
Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
7)
Wojciech ŚWIĘCICKI
8)
Zdzisław SMORĄG

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

1)
Józef BARNAŚ
2)
Jacek GAWROŃSKI
3)
Paweł HAENSEL
4)
Ryszard HORODECKI
5)
Paweł KULESZA
6)
Janusz PEMPKOWIAK
7)
Wiesław PLEŚNIAK
8)
Krzysztof REDLICH
9)
Andrzej SKOWROŃSKI
10)
Józef SZUDY
11)
Małgorzata WITKO
12)
Henryk WOŹNIAKOWSKI
13)
Andrzej ŻELAŹNIEWICZ

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

1)
Romuald BĘDZIŃSKI
2)
Tadeusz BURCZYŃSKI
3)
Józef DUBIŃSKI
4)
Tomasz KAPITANIAK
5)
Józef KORBICZ
6)
Bogusław MAJOR
7)
Józef MODELSKI
8)
Andrzej NOWICKI

Wydział V Nauk Medycznych PAN

1)
Marek KRAWCZYK
2)
Jan ALBRECHT
3)
Jacek ZAREMBA
4)
Wojciech KOSTOWSKI
5)
Anna CZŁONKOWSKA

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Prezydium Akademii został przygotowany zgodnie z Regulaminem wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, nadanego uchwałą Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zmienionego uchwałą Nr 9/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydziały na swoich zebraniach plenarnych przeprowadziły głosowania i podjęły uchwały w sprawie rekomendowania kandydatów na członków rzeczywistych PAN.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PAN w sprawie podziału miejsc pomiędzy wydziały, załącznik do niniejszej uchwały zawiera listy kandydatów na członków rzeczywistych PAN z poszczególnych wydziałów PAN.