Podat.2017.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 47/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie rejestru uchwał Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP I, II, III kadencji

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje uchwałę o następującej treści:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji stwierdza, że nie posiada rejestru uchwał podejmowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP I, II oraz III kadencji.
§  2.  W związku z ciągłością pracy Organu Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji zobowiązuje Dyrektora Biura KIDP do odtworzenia rejestru uchwał podjętych przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP I, III oraz III kadencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.