Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 300/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie publikacji na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych prawomocnych zanonimizowanych orzeczeń sądów dyscyplinarnych KIDP - Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia publikować na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych zanonimizowane prawomocne orzeczenia wydane przez sądy dyscyplinarne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, tj. Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
§  2.  Publikacja obejmuje orzeczenia prawomocne wydane przez obie instancje sądów dyscyplinarnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proces publikacji orzeczeń odbywać się będzie sukcesywnie na bieżąco, począwszy od rozstrzygnięć zapadłych od V-tej kadencji organów KIDP (2018 rok) wstecznie - rok po roku - do kadencji IV włącznie (od roku 2014).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.