Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 12/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie pseudonaukowych metod zwalczania chorób oraz wzywania do zaniechania korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Naczelna Rada Lekarska wyraża głębokie zaniepokojenie nasilającą się działalnością osób i instytucji, propagujących i oferujących pseudonaukowe metody diagnozowania i zwalczania chorób a także dezawuujących metody leczenia o udowodnionej skuteczności.

Obserwujemy narastające zjawisko propagowania i oferowania metod diagnozowania i zwalczania chorób, które nie mają żadnej udowodnionej skuteczności leczniczej, a zwalczających metody o udowodnionej skuteczności. Zjawisko to przybiera na sile m.in. dzięki stosunkowo łatwej możliwości dotarcia do odbiorcy tego rodzaju usług za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obserwujemy także próbę budowy równoległej sieci dystrybucji substancji o rzekomym działaniu leczniczym w najniebezpieczniejszych schorzeniach, dotyczących przede wszystkim dzieci.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej nie budzi wątpliwości, że tego rodzaju działalność wykazuje wysoki stopień szkodliwości społecznej. Po pierwsze dlatego, że zmierza do podważenia zaufania pacjentów do lekarzy i metod leczenia o udowodnionej skuteczności, opiera się na całkowicie bezzasadnym obwinianiu lekarzy za nieprzyjmowanie tych metod do leczenia, a co za tym idzie o wszelkie niepowodzenia procesu leczniczego, których rzekomo można było uniknąć. Po drugie, często skutkuje to tym, że pacjenci odstępują od korzystania ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez osoby wykonujące zawody medyczne i wybierają terapie niemające żadnej potwierdzonej naukowo skuteczności. W rezultacie tych działań pacjenci są narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

Dzieje się to przy niezrozumiałej bierności organów ścigania, odpowiedzialnych za ochronę obywateli.

Samorząd lekarski uważa, że organy państwowe powinny podjąć zdecydowane kroki, aby nie dopuszczać do prowadzenia tego rodzaju działalności, która w jaskrawy sposób narusza interes społeczny, prowadząc też do marnotrawstwa środków publicznych. W trosce o dobro obywateli powinno się wykorzystywać wszelkie istniejące mechanizmy prawne w celu piętnowania i zwalczania tego zjawiska.