Akt korporacyjny

Radc.2018.2.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 208/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Na podstawie § 1 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" stanowiącego załącznik do uchwały Nr 393/III/94 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" w uznaniu zasług i znaczącego wkładu pracy na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje złotą odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi:
- Przemysławowi Fiukowi,
- Katarzynie Kranik-Saleh,
- dr. hab. Jerzemu Leszczyńskiemu,
- dr. Zbigniewowi Wojnickiemu.
§  2.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje srebrną odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi:
- Marcie Krajewskiej,
- Przemysławowi Zawalskiemu
- Dominikowi Lubaszowi.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.