Radc.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 72/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" stanowiącego załącznik do uchwały Nr 393/III/94 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" w uznaniu zasług i znaczącego wkładu pracy na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje złotą odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:
- Andrzejowi Bodakowskiemu,
- Annie Bogdanis,
- Barbarze Cichosz,
- Pawłowi Czarniewskiemu,
- Joannie Gibas-Kobiereckiej,
- Lidii Grzechowiak,
- Tadeuszowi Jackowskiemu,
- Ewie Jezierewskiej,
- Grażynie Krasińskiej,
- Władysławowi Leszczyńskiemu,
- Marcie Małysej,
- Jarosławowi Niesiołowskiemu,
- Markowi Rusieckiemu,
- Teresie Soji,
- Jerzemu Solańskiemu,
- Grażynie Swinarskiej-Poraj,
- Annie Stempniewicz-Czarneckiej,
- Alicji Szypułowskiej,
- Marii Ślązak,
- Magdalenie Witkowskiej,
- Zbigniewowi Wojciechowskiemu,
- Wandzie Wojtiekun,
- Annie Żółtańskiej-Figiel.
§  2.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje srebrną odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:
- Monice Forkiewicz,
- Marcinowi Flisykowskiemu,
- Piotrowi Gliniewiczowi,
- Michałowi Grochowieckiemu,
- Iwonie Haniewicz,
- Michałowi Jasiakowi,
- Annie Kłosowskiej,
- Piotrowi Kubikowi,
- Marcinowi Muzie,
- Annie Marii Niewiadomskiej,
- Joannie Pilewskiej,
- Mariuszowi Rubaszewskiemu,
- Piotrowi Sarzyńskiemu,
- Katarzynie Swajdzie-Witaszek,
- Bartoszowi Szolc-Nartowskiemu,
- Karolinie Węgrzyńskiej-Górzyńskiej,
- Joannie Wolskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.