Akt korporacyjny

Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 174/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) oraz w związku z § 8 ust. 4 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyznaje się dotacje na organizację doskonalenia zawodowego okręgowym izbom lekarskim w zakresie i wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Wypłata przyznanych kwot dotacji nastąpi w terminach i na zasadach określonych w uchwale nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lp.Nr wnioskuIzbaData szkoleniaTemat szkoleniaWnioskowana kwotaPrzyznana

kwota

11/2017Olsztyn23.09.2017"Ratownictwo medyczne. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Kurs

z podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych"

2 370,02 zł4 043,00 zł
22/2017Olsztyn14.10.2017"Ratownictwo medyczne. Techniki postępowania w urazach, wypadkach, zatruciach, itp."2 195,02 zł
33/2017Kraków16-17.09.2017"EPLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci"8 370,00 zł17 030,00 zł
44/2017Kraków7.10.2017"ILS - Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia"3 240,00 zł
55/2017Kraków14-15.10.2017"ALS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych"8 160,00 zł
66/2017Kraków28-29.10.2017"EPLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci"8 370,00 zł
77/2017Lublin21.10.2017"Papierowa i elektroniczna dokumentacja medyczna - podstawowe zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania. Tajemnica lekarska 2016."1 700,47 zł6 802,00 zł
88/2017Lublin18.11.2017"Lekarz w gąszczu instytucji kontrolnych. Nadzór i kontrola praktyk lekarskich przez GIODO, NFZ, organy rejestrowe i podatkowe"1 700,47 zł
99/2017Lublin25.11.2017"Jak się bronić? Lekarz przed sądem lekarskim oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta"1 700,47 zł
1010/2017Lublin2.12.2017"Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie. Błąd medyczny - aspekty prawne"1 700,47 zł
1111/2017Katowice9-12.2017"Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce - kurs podstawowy"16 840,00 zł18 445,00 zł
1212/2017Katowice10.2017"Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych"5 970,00 zł
1313/2017Bielsko-Biała23.09.2017"Biologicznie zorientowana technika preparacji zębów pod korony bezschodkowe BOPT"2 350,00 zł3 805,00 zł
1414/2017Bielsko-Biała5.10.2017"Badania kontrolne po leczeniu onkologicznym"700,00 zł
1515/2017Bielsko-Biała24.10.2017"Sztuka rozmowy z pacjentem - kurs praktyczny"700,00 zł
1616/2017Bielsko-Biała16.11.2017"Neuropatia i stopa cukrzycowa jako problem kliniczny"700,00 zł
1717/2017Bielsko-Biała5.12.2017"Wypalenie zawodowe - sztuka radzenia sobie ze stresem"700,00 zł
1818/2017Łódź22-24.09.2017"Ósme Łódzkie Spotkania Stomatologiczne"3 100,00 zł3 100,00 zł
1919/2017Płock23.09.2017"Natręctwa codzienności"10 000,00 zł1 602,00 zł
2020/2017Kielce1-3.12.2017"XI Świętokrzyskie Warsztaty Holtera EKG, EKG i ABPM"3 000,00 zł3 000,00 zł
2121/2017Szczecin10.10.2017"Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty"1 900,00 zł6 619,00 zł
2222/2017Szczecin27-28.11.2017"Przetaczanie krwi i jej składników"2 925,00 zł
2323/2017Szczecin11-12.12.2017"Przetaczanie krwi i jej składników"2 925,00 zł
2424/2017Rzeszów23.09.2017"Prawo medyczne - odpowiedzialność cywilna i karna lekarza. Dokumentacja medyczna."1 350,00 zł3 950,00 zł
2525/2017Rzeszów21.10.2017"Wybrane choroby odzwierzęce i pasożytnicze"1 300,00 zł
2626/2017Rzeszów18.11.2017"Współpraca ortodonty z pediatrą"1 300,00 zł
2727/2017Poznań4 i 11.09.2017"Podstawy EKG u dzieci"681,00 zł11 031,00 zł
2828/2017Poznań29.09.2017"Galwanoforming w praktyce klinicznej"750,00 zł
2929/2017Poznań7.10.2017"Aktualności i kontrowersje medyczne"1 000,00 zł
3030/2017Poznań28.10.2017"Aktualności i kontrowersje medyczne"1 000,00 zł
3131/2017Poznań18.11.2017"Aktualności i kontrowersje medyczne"1 000,00 zł
3232/2017Poznań4.11.2017"Licówki ceramiczne - postępowanie kliniczno- laboratoryjne"750,00 zł
3333/2017Poznań21.10.2017"Licówki ceramiczne - zasady projektowania nowego uśmiechu"750,00 zł
3434/2017Poznań14.10.2017"Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia"2 175,00 zł
3535/2017Poznań17.11.2017"Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia"2 175,00 zł
3636/2017Poznań7.09.2017"Zagrożenia biologiczne w praktyce dentystycznej"750,00 zł
3737/2017Wrocław16.09.2017"Skuteczna komunikacja z pacjentem"1 460,50 zł16 000,00 zł
3838/2017Wrocław2.09.2017"Asertywność w relacji z pacjentem"1 460,50 zł
3939/2017Wrocław23.09.2017"Asertywność w relacji z pacjentem"1 460,50 zł
4040/2017Wrocław28.10.2017"Skuteczna komunikacja z pacjentem"1 460,50 zł
4141/2017Wrocław7.10.2017"Skuteczna komunikacja z pacjentem"1 460,50 zł
4242/2017Wrocław9.09.2017"Komunikacja z pacjentem w sytuacjach trudnych. Jak je skutecznie rozwiązywać z satysfakcją dla obu stron?"1 527,00 zł
4343/2017Wrocław21.10.2017"Komunikacja z pacjentem w sytuacjach trudnych. Jak je skutecznie rozwiązywać z satysfakcją dla obu stron?"1 527,00 zł
4444/2017Wrocław18.11.2017"Komunikacja z pacjentem w sytuacjach trudnych. Jak je skutecznie rozwiązywać z satysfakcją dla obu stron?"1 527,00 zł
4545/2017Wrocław9.12.2017"Komunikacja z pacjentem w sytuacjach trudnych. Jak je skutecznie rozwiązywać z satysfakcją dla obu stron?"1 527,00 zł
4646/2017Wrocław20.10.2017"Współczesna geriatria - nowa perspektywa dla pacjentów w wieku podeszłym"4 737,00 zł
4747/2017Wrocław9.09.2017"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
4848/2017Wrocław21.10.2017"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
4949/2017Wrocław18.11.2017"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
5050/2017Wrocław9.12.2017"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
5151/2017Bydgoszcz09.2017"Ochrona danych osobowych w praktyce lekarskiej / dentystycznej. Postępowanie i dokumentacja."600,00 zł4 574,00 zł
5252/2017Bydgoszcz09.2017"Prawo medyczne w praktyce młodego lekarza"600,00 zł
5353/2017Bydgoszcz09.2017"Kurs udzielania pierwszej pomocy - szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) z obsługą AED"2 750,00 zł
5454/2017Bydgoszcz10.2017"Kurs udzielania pierwszej pomocy - NLS"5 100,00 zł
5555//2017Bydgoszcz11.2017"Prawo medyczne"600,00 zł
5656/2017Bydgoszcz11.2017"Kurs udzielania pierwszej pomocy - ACLS, PALS"8 550,00 zł
Łącznie:100 000 zł