Przywrócenie na maturze obowiązkowego egzaminu z matematyki.

Akty korporacyjne

RGSW.2003.4.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr 20/2003
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie przywrócenia na maturze obowiązkowego egzaminu z matematyki