Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 70/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA)

Na podstawie z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża zgodę na przystąpienie Krajowej Izby Radców Prawnych do Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.