Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 411/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Strategii komunikacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Strategię komunikacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie realizowała działania wynikające z dokumentu, o którym w ust. 1, stosownie do możliwości finansowych oraz osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także z uwzględnieniem społecznego charakteru czynności wykonywanych przez funkcyjnych Członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.