Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 646/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Planuje się przychody Organów Izby w wysokości 3.373.718,00 zł Planuje się wydatki Organów Izby w wysokości 2.071.700,00 zł
§  2.  Planuje się przychody Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 8.363.404,00 zł Planuje się wydatki Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 10.574.646,00 zł
§  3.  Planuje się wydatki Biura Izby w wysokości 2.383.500,00 zł
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.