Akty korporacyjne

Podat.2019.7.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 423/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Regionalnych Oddziałów KIDP, bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wymaganej uchwałą nr 291/2003 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczenia udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych (ze zm.) - z następującymi firmami komercyjnymi:
1. Datev.pl sp. z o.o.,
2. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.,
3. CH Beck Sp. z o.o.,
4. Oficyna Wydawnicza UNIMEX,
5. Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
6. TUiR Warta S.A.
7. Graphcom sp. z o.o.,
8. CTP Polskasp. z o.o,
9. Infonetax sp. z o.o.,
10. Firma Szkoleniowo-Usługowa "Binsztok i Partnerzy" Aleksander Binsztok",
11. InsERT S.A.,
12. B&K Brokerzy i Konsultanci sp. z o.o.,
13. E-file sp. z o.o. sp.k.,
14. Plagiat.pl sp. z o.o.,
15. TaxPress s.c.,
16. Programu SaldeoSMART,
17. Santander Bank Polska,
18. IDMK sp. z o.o.,
19. Dealer Olszowiec sp. z o.o. sp.k,
20. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych,
21. Microsoft sp. z o.o.,
22. Tarsago Polska sp. z o.o. w zakresie wydawnictwa My Company.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Regionalnych Oddziałów KIDP, bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wymaganej uchwałą nr 291/2003 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczenia udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych (ze zm.) z firmami, z którymi Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała umowę o współpracy.
§  3.  Traci moc uchwała nr 374/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.