Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 374/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Regionalnych Oddziałów KIDP, bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wymaganej uchwałą nr 291/2003 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczenia udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych (ze zm.) - z następującymi firmami komercyjnymi:
1. Datev.pl sp. z o.o.,
2. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.,
3. CH Beck Sp. z o.o.,
4. Infor Ekspert sp. z o.o.,
5. Oficyna Wydawnicza UNIMEX,
6. Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
7. TUiR Warta S.A.
8. Graphcom sp. z o.o.,
9. Ringler Informatik Polska Sp. z o.o. (Dr.Tax),
10. CTP Polska,
11. Infonetax sp. z o.o.,
12. Firma Szkoleniowo-Usługowa "Binsztok i Partnerzy" Aleksander Binsztok",
13. InsERT S.A.,
14. B&K Brokerzy i Konsultanci sp. z o.o.,
15. E-file sp. z o.o. sp.k.,
16. Plagiat.pl sp. z o.o.,
17. TaxPress s.c.,
18. Programu SaldeoSMART,
19. Bank Zachodni WBK S.A.,
20. IDMK sp. z o.o.,
21. Dealer Olszowiec sp. z o.o. sp.k.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Regionalnych Oddziałów KIDP, bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wymaganej uchwałą nr 291/2003 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczenia udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych (ze zm.) z firmami, z którymi Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała umowę o współpracy.
§  3.  Traci moc uchwała nr 295/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.