Akty korporacyjne

Podat.2006.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2006 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9.11.2006 r.
w sprawie przyjęcia Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Instrukcję postepowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania wraz z wzorami dokumentów, stanowiąca załącznik do niniejszego stanowiska.
2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przekazuje niniejszą Instrukcję do Regionalnych Oddziałów KIDP, celem udostępnienia doradcom podatkowym danego Regionu, do ewentualnego wykorzystania.