Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 624/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia i sposobu stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 9 i 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W celu wykreowania jednolitego i profesjonalnego wizerunku doradcy Podatkowego Krajowa Izba Doradców Podatkowych rekomenduje doradcom podatkowym stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych zgodnie z zasadami w nim określonymi.
§  2.  Zasady stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  System Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych podlega ochronie prawnej.
§  4.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych do ustalenia sposobu udostępniania stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchyla się uchwały nr:
1) 1490/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych,
2) 1561/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia i sposobu stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych (ze zm.).
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

System identyfikacji Doradców Podatkowych

grafika