Podat.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 17/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia do wiadomości oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców podatkowych przez Panią Karolinę Stawowską

Działając na podstawie § 13 ust. 1, w związku z § 10 ust. 10 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku ze złożonym oświadczeniem do protokołu podczas posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w dniu 28 marca 2017 r. o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych przez Panią Karolinę Stawowską postanawia przyjąć do wiadomości złożone oświadczenie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.