Akty korporacyjne

Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 534/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie przesunięcia w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP na rok 2017

Na podstawie § 26 ust. 2 regulaminu gospodarki finansowej KIDP, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. (ze zm.), co następuje:
§  1.  Planuje się wydatki Oddziału w poz. Wa 5 w wysokości 4.000,00 zł Planuje się wydatki Oddziału w poz. Wa 10 w wysokości 1.400,00 zł
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.