Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 535/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie przesunięcia w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków Wielkopolskiego Oddziału KIDP na rok 2017

Na podstawie § 26 ust. 2regulaminu gospodarki finansowej KIDP, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. (ze zm.), co następuje:
§  1.  Planuje się wydatki Oddziału w poz. Ws 1 w wysokości 325.971,31 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Ws 5 w wysokości 156.000,00 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Ws 7 w wysokości 500,00 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Ws 9 w wysokości 90.000,00 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Wa 3 w wysokości 0,00 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Wa 5 w wysokości 8.500,00 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Wa 6 w wysokości 1.028,69 zł

Planuje się wydatki Oddziału w poz. Wa 7 w wysokości 10.000,00 zł

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.