Akty korporacyjne

RGSW.2004.10.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2004 r.

UCHWAŁA Nr 126/2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 21 października 2004 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu