Akty korporacyjne

Lekarz.2008.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2008 r.

STANOWISKO Nr 7
NADZWYCZAJNEGO IX KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 12 stycznia 2008 r.
w sprawie prowadzenia konkursu ofert na świadczenia

Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy stanowczo protestuje przeciwko nieustannemu komplikowaniu sposobu prowadzenia konkursu ofert na świadczenia opieki zdrowotnej.
Zamiast obiecywanego uproszczenia procedur mamy do czynienia z nadmiernym i niepotrzebnym rozbudowaniem wniosków ofertowych, co powoduje konieczność "produkowania" wielosetstronicowych wniosków, osobno dla każdej poradni tego samego świadczeniodawcy.

Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy uważa, że:

1) podmioty posiadające już umowy, a więc zarejestrowane w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, powinny składać uproszczone wnioski ofertowe;
2) zbędne jest podawanie we wniosku dokładnych danych o podwykonawcach w sytuacji, gdy jest to podmiot posiadający umowę z Narodowego Funduszu Zdrowia już zarejestrowany w systemie;
3) należy pozwolić świadczeniodawcom na elastyczność w układaniu harmonogramów pracy z zachowaniem ogólnych zasad;
4) w przypadku odwołania przez Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu już po złożeniu ofert, a następnie ogłoszenia ponownie tego samego konkursu, należy uwzględnić złożone już wnioski jako aktualne, a nie żądać ponownego ich opracowania.

W związku z niniejszym stanowiskiem, Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy podtrzymuje negatywne stanowisko w zakresie obecnie funkcjonującego konkursowego trybu zawierania umów o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej.

Przewodniczący:

Andrzej Sawoni .......................................

Zastępcy Przewodniczącego:

Maciej Borowiecki .......................................

Marian Brocki .......................................

Ryszard Golański .......................................

Ewa Jędrzejczak-Opałka .......................................

Janusz Kleinrok .......................................

Anna Lella .......................................

Wojciech Marquardt .......................................

Sekretarze:

Stanisław Ancyparowicz .......................................

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska .......................................

Antoni Jakubowicz .......................................

Marianna Kawa-Keisner .......................................

Danuta Kozłowska-Trusewicz .......................................

Krystyna Małecka .......................................

Jolanta Szczurko .......................................