Podat.2017.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie propozycji zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  W związku z uzyskanymi informacji o propozycji zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP nie widzi uzasadnienia do jego zwołania. Zaproponowane propozycje zmian w Statucie mogą zostać przedyskutowane podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który odbędzie się w styczniu 2018 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zauważa, iż Nadzwyczajny Zjazd zostałby zwołany na 5 miesięcy przed V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych. Nadto obecnie obowiązujący Statut funkcjonował przez 4 kadencje, a wszelkie zmiany były przedstawiane podczas kolejnych Krajowych Zjazdów Doradców Podatkowych, dlatego omówienie zaproponowanych zmian zdaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP może odbyć podczas obrad V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Krajowa Komisja Rewizyjna uważa, że organizacja Nadzwyczajnego Zjazdu wiąże się również z istotnymi i nieuzasadnionymi wydatkami dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.