Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 350/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 lipca 2012 roku
dotycząca propozycji wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie