Propozycja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia.

Akty korporacyjne

RGSW.2006.6.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 33/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 czerwca 2006 r.
dotycząca propozycji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia