Projekty rozporządzeń Rady Ministrów: - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, - sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Akty korporacyjne

RGSW.2004.6.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 89/2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 2004 r.
dotycząca projektów rozporządzeń Rady Ministrów: * w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, * w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, * w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, * w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu