Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO NR 72/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.