Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 11/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z rządowym projektem zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 18 października 2018 r., znak: GMS-WP-173-282/18, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.