KRASP.2018.1.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odnotowuje z uznaniem działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzające do doskonalenia przedstawionego na Narodowym Kongresie Nauki projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynikiem tych działań, prowadzonych w dialogu z KRASP, jest projekt przedstawiony 22 stycznia br. w obecności licznej grupy rektorów uczelni akademickich.

Popieramy główne kierunki regulacji w tym nowym projekcie. Uwzględnia on wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, opublikowanych przed i po Narodowym Kongresie Nauki.

Uważamy, że możliwe i celowe jest dalsze doskonalenie projektu ustawy. Deklarujemy gotowość uczestniczenia w tym procesie, także podczas obrad komisji parlamentarnych.

Podkreślenia wymaga jednak, że warunkiem efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziane przez wicepremiera Jarosława Gowina.