Akty korporacyjne

RGSW.2005.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 233/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych