Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 46/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, o którym Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował w piśmie z dnia 1 października 2018 r., znak: DL-III-408-20/16, z satysfakcją odnotowuje realizację postulatu samorządu lekarskiego w zakresie zniesienia obowiązku oznaczania na recepcie tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę.