Akt korporacyjny

Lekarz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

STANOWISKO Nr 39/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 19 czerwca 2017 r., znak: GMS-WP-173-158/17 nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu.