Lekarz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

STANOWISKO Nr 20/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazanym przy piśmie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak: DUS.III.5000.5.2018.MC, podnosi, iż w dalszym ciągu aktualność zachowuje Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 1/18/P-VII z dnia 6 lutego 2018 r. do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r.