Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 maja 2018 r. (znak: GMS-WP-173-161/18), opiniuje pozytywnie powyższy projekt nie zgłaszając uwag do jego treści.