Sędz.2017.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, skierowanym przy piśmie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2 listopada 2017 r., nie zgłasza uwag do jego treści.