Sędz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (UD 248)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2017 r. (znak DL-I-4190-2/17) nie zgłasza uwag.