Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Obrony Narodowej.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.3.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2007 r.

UCHWAŁA Nr 137/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Obrony Narodowej