Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 10/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, nadesłanym przy piśmie pana Dariusza Salamończyka - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 18 października 2018 r., znak: GMS-WP-173-281/18 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.