Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.6.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA Nr 167/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym