Projekt standardu kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2015.7.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 41/2015
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 lipca 2015 roku
dotycząca projektu standardu kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna/medycyna laboratoryjna