Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez Ministra.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.8.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 189/2007
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez Ministra