Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 69/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, o którym poinformował Pan Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 5 listopada 2018 r., znak: IK:1489072 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.