Akty korporacyjne

Lekarz.2018.9.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 36/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek- Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 11 września 2018 r., znak: NSK.845.6.2018.CG nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.