Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 8/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r., znak: UZ-AK.70.2.2018.RB, popiera projekt.