Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 1/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, o którym Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 30 maja 2018 r., znak: FZP.0212.3.2018.AW, IK: 1325466, pozytywnie ocenia zawarte w opiniowanym projekcie zmiany. Rozwiązania zawarte w projekcie wychodzą naprzeciw postulatom podniesionym w Apelu nr 5/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 maja 2018 r. Jednocześnie konieczność tak szybkiej nowelizacji rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept wskazuje na potrzebę większej staranności w procesie stanowienia prawa.