Lekarz.2018.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2018 r.

STANOWISKO Nr 23/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 12 maja 2018 r., znak: ROR.450.2.1.2018.MNK uważa, że osoby wchodzące w skład zespołu urazowego dziecięcego nie powinny wykonywać czynności, których nie można natychmiast przerwać, ponieważ zespół powinien być w ciągłej gotowości do natychmiastowego podjęcia czynności ratowniczych wobec dziecka.

Ponadto ośrodek, w ramach którego funkcjonuje centrum urazowe dla dzieci, powinien mieć zabezpieczenie finansowe na takim poziomie, aby nie było ono uzależnione od środków finansowych szpitala, w którym to centrum się znajduje.