Lekarz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

STANOWISKO Nr 38/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, przekazanym przy piśmie pana Zbigniewa Króla - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: ZPM.0212.5.2017 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.