Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2016 r.

STANOWISKO Nr 40/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 czerwca 2016 r., znak: PL.50.25.2016/DS. pozytywnie ocenia przedłożony projekt. Wątpliwości budzi jednak ograniczenie poziomu finansowania programu. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu rozporządzenia do leczenia dorosłych chorych ze śpiączką kwalifikować będzie się około 100 pacjentów rocznie. Tymczasem do szacowania kosztów programu przyjęto kwotę odpowiadającą leczeniu 45 pacjentów rocznie.