Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2016 r.

STANOWISKO Nr 36/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2016 r., znak: NSK.078.58.2016, ocenia pozytywnie.