Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.3.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2016 r.

STANOWISKO Nr 11/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, przekazanym przy piśmie pana Jarosława Pinkasa - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r., zgłasza następujące uwagi:
1)
Naczelna Rada Lekarska pozytywnie ocenia kierunek zmian w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych, polegający na wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej jest to na pewno krok w dobrą stronę, gdyż dotychczas bezpłatne szczepienia dotyczyły wyłącznie dzieci z grup ryzyka, a dla pozostałych dzieci było to szczepienie zalecane, jednakże odpłatność w kwocie około tysiąca złotych za pełny cykl szczepień niemowlęcia do 6 miesiąca życia dla większości rodziców była przeszkodą nie do pokonania;
2)
Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia ograniczenie grupy uprawnionych wyłącznie do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2015 roku;
3)
Naczelna Rada Lekarska postuluje objęcie obowiązkowymi (bezpłatnymi) szczepieniami przeciw Streptococcus pneuminiae dodatkową grupę ryzyka, tj. pacjentów po splenektomii, u których w przypadku zakażenia tym patogenem istnieje istotne ryzyko rozwinięcia inwazyjnej postaci choroby.

Proponujemy, aby dla tej grupy osób - bez względu na wiek (a więc także dla dorosłych) szczepienie to (wtedy jednorazowe) było obowiązkowe (bezpłatne). W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej grupa osób podlegających szczepieniu po usunięciu śledziony jest stosunkowo wąska, w związku z tym nie spowodowałaby w skali kraju istotnych skutków finansowych.