Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Akty korporacyjne

RGSW.2009.2.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr 393/2009
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty