Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Akty korporacyjne

RGSW.2006.6.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 36/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 czerwca 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów